Onlia

In slechts 9 maanden een nieuw online verzekeringsplatform

De internationale verzekeringsmarkt verandert snel. Om aan te blijven sluiten bij de marktontwikkelingen, kansen en vanuit haar visie internationaal te kapitaliseren op kennis en ervaring uit onder meer de Nederlandse markt, besloot Achmea Divisie International verder te investeren in een online label voor één van haar buitenlandse Operational Companies. De eerste stap binnen deze strategie is het ontwikkelen van een nieuw front-end verzekeringsplatform. Een platform dat marketeers in staat stelt tot een flexibele en persoonlijke online klantbediening. Dit platform is gelanceerd in Slowakije onder de naam van een nieuw Online Achmea merk: Onlia.

Virtual Affairs was verantwoordelijk voor de implementatie en de realisatie van het platform en bracht deze nieuwe online verzekeraar binnen negen maanden live. Het platform is gebaseerd op Sitecore en de InsuranceRight software van Virtual Affairs.

Modulaire opzet

De opzet en modules dienden zodanig ontwikkeld te worden dat ze relatief eenvoudig ingezet kunnen worden in meerdere landen en voor verschillende verzekeringsproducten. Dit brengt synergie op het vlak van innovatie, productontwikkeling en levert een positieve bijdrage aan het efficiënt door ontwikkelen en beheren van het platform. Veel modules, zowel functioneel als niet-functioneel, worden namelijk één keer ontwikkeld en kunnen vervolgens door elk Achmea label worden ingezet. Door een slimme keteninrichting rondom het platform is de business (‘de marketeers’) daarnaast in staat om zelfstandig en snel veranderingen en optimalisaties door te voeren.

 

 

bekijk website

Flexibiliteit

De modules zijn zo opgebouwd dat bij elke module de look & feel en de kenmerken van een merk kunnen worden behouden. Daarnaast is het ook mogelijk om label specifieke modules te ontwikkelen. Sitecore fungeert hier als een soort integratie laag naar de verschillende backoffice systemen. Dit maakt het voor de toekomst mogelijk om ook het achterliggende systeemlandschap te migreren naar een gestandaardiseerde of gerationaliseerde doelarchitectuur, met een minimale impact op het front-end. De flexibiliteit van het platform is bevestigd toen in een laat stadium van de ontwikkelfase besloten is dat ‘Onlia’ de merknaam zou worden en dat deze merknaam ook elders ingezet zou moeten kunnen worden. Dit zorgde voor extra complexiteit, maar bewees direct dat er door de manier waarop het platform is ingericht gemakkelijk een nieuw label, met een ander grafisch ontwerp, kan worden toegevoegd.

De marketeer aan zet

De waarde van het online verzekeringsplatform ligt enerzijds in de beheersbaarheid van de architectuur voor IT, waarop meerdere partijen kunnen ontwikkelen (over meerdere brands) en anderzijds in de flexibiliteit voor de marketeer. De combinatie van het Customer Experience Platform van Sitecore en InsuranceRight van Virtual Affairs stelt de marketeer in staat dagelijks de performance en resultaten te monitoren, te optimaliseren en te verrijken, zelf campagnesites te introduceren, off-site funnels aan te bieden en te A/B testen. Het ondersteunt multi-channel campagne management en zorgt voor een zeer persoonlijke en relevante communicatie met de doelgroep. Zo kan bijvoorbeeld op basis van de informatie die de klant invult de hele website zich aanpassen aan de context en situatie van deze klant. Door de inzet van InsuranceRight worden flexibele product-funnels aangeboden, alsook een mijn-omgeving met opties voor inzicht en muteren.