Hof Hoorneman lanceert vermogensbeheer app

Hof Hoorneman Bankiers heeft een mobiele app gelanceerd. De vermogensbeheerder wil hiermee nog meer inzicht en service bieden aan zijn klanten. Hof Hoorneman biedt breed gespreide beheerportefeuilles en specials aan vermogende particulieren. Daarnaast biedt de vermogensbeheerder ook diverse laagdrempelige beleggingsoplossingen voor iedereen die zijn/haar vermogen verder wil op- en uitbouwen. Met de app kunnen klanten beleggingsfondsen aan- en verkopen en geld overmaken naar hun tegenrekening. Bovendien hebben ze een uniek inzicht in welke bedrijven hun vermogen nu precies belegd is. Van oudsher richt de private bank zich vooral op de consument die zoekt naar een toegankelijke, stabiele en betrouwbare bank. “Naast ‘persoonlijk, betrouwbaar en toegankelijk’ zijn ‘gemak en transparantie’ van groot belang in onze dienstverlening. Continu inzicht in de onderliggende portefeuille hoort daarbij.”, aldus Jaco Aardoom, Managing Director. De app, ontwikkeld in samenwerking met Virtual Affairs, is beschikbaar voor Android en iOS (zowel iPhone als iPad).

Op de muur van Aardoom prijken meerdere krantenknipsels. Prominent hangt een artikel met de quote ‘In een wereld die sneller digitaliseert dan ooit is de vraag niet óf u meegaat, maar hoe’. Dit motto is kenmerkend voor de keuzes van Hof Hoorneman. “Onze klant wil naast het persoonlijke contact digitaal gefaciliteerd worden”, vervolgt Aardoom. “Als vermogensbeheerder moet je aan die klantbehoefte beantwoorden. De moderne klant wil immers inzicht en gebruiksgemak op elk moment en met elk apparaat. Voor ons is het een toegevoegde service richting de klant, waarbij onze rol van private banker centraal blijft staan. Persoonlijk contact is en blijft één van de pijlers van onze dienstverlening.”
Virtual Affairs heeft op basis van haar product InvestmentRight in korte tijd apps ontwikkeld die die aanvullende service kunnen bieden. “Hof Hoorneman loopt met deze app in een klap voor op de markt als het gaat om gebruiksvriendelijkheid en transparantie”, licht Annelie van den Boomen, Business Developer Investments bij Virtual Affairs, toe.

Persoonlijk en betrouwbaar
De huidige versie van de app is volgens Aardoom slechts een eerste stap. "We breiden onze digitale services verder uit. Het oogmerk is daarbij om vooral extra service en gemak te bieden aan onze huidige klanten. Zij zijn ons uitgangspunt.” Virtual Affairs blijft als strategisch partner en ontwikkelpartij betrokken bij de verdere uitbreiding van het digitale platform van Hof Hoorneman. Daarbij is bewust gekozen voor een klantbenadering die past bij de persoonlijke en betrouwbare uitstraling die Hof Hoorneman als bank heeft. “We willen onze klanten laten ondervinden dat we er voor ze zijn waar en wanneer dat nodig is. We hebben ons door Virtual Affairs laten inspireren en adviseren rondom klantvriendelijke digitale klantinteractie.” Van den Boomen legt uit: “Wij kunnen vanuit onze ervaringen bij klanten als Van Lanschot, Optimix, InsingerGilissen en Prospery een bijdrage leveren met kennis van niet alleen digitale interactie en klantbehoefte, maar ook van de specifieke uitdagingen waar een vermogensbeheerder vanuit zijn vakgebied mee te maken krijgt.”

Digitale toekomst
“Digitale communicatie wordt alleen maar belangrijker. Dat komt nadrukkelijk niet in plaats van, maar in aanvulling op persoonlijk contact. Wij verwachten dat de nadruk in het persoonlijk contact met onze klant opschuift naar gesprekken over het totale vermogen van een klant in plaats van over slechts dat deel dat door Hof Hoorneman wordt beheerd.”, legt Aardoom uit. “Inzicht in de portefeuilles en de ontwikkeling daarvan hebben onze klanten nu al 24/7 via de app.” Hof Hoorneman verwacht de komende jaren verder te innoveren.

download de case study