Virtual Affairs

VA concepts: Progressieve vroeg-fiattering

Door Virtual Affairs

Het kopen van een nieuwe huis is voor de meeste consumenten een leuke ervaring. Maar het kan ook frustrerend, verwarrend en zelfs een beetje eng zijn. Want zo’n grote beslissing levert ook veel vragen op. Moet ik een makelaar nemen? Waar moet ik op letten? En het belangrijkste: past dit huis bij mijn budget? In de randstand komt daar extra spanning bij door de enorme concurrente onder kopers. Voor starters op de woningmarkt is het moeilijk om er nog ‘tussen’ te komen.

Uiteraard zijn er genoeg geldverstrekkers en financieel adviseurs in de markt die (nieuwe) huiskopers hiermee kunnen helpen. Maar ook dat levert weer een keuzemoment op voor de consumenten. Door de hoge concurentie in de markt moeten geldverstrekkers zich onderscheiden op meer dan alleen lage rente. De focus moet verschuiven naar klantgerichtheid. De klant heeft behoefte aan een betrouwbare partijdie van het begin af aan helpt met het aankoop proces. Een van de manieren om de consumenten te helpen is door middel van een mortgage pre-approval proces ofwel een vroeg-fiattering.

Wat is vroeg-fiattering?

Mortgage preapproval of vroeg-fiattering is het goedkeuren van een financieringsaanvraag voordat echt sprake is van een koopovereenkomst. Een vroeg-fiattering kan in de vorm van een (digitaal) document dat is uitgegeven door een geldverstrekker. Het laat verkopers zien dat de consument een serieuze koper is. In functie is de vroeg-fiattering vergelijkbaar met de bankgarantie. Het geeft een stukje zekerheid aan de verkoper. Maar zekerheid is moeilijk te geven wanneer nog geen informatie bekend is over de aan te kopen woning. Daarom verdiept Virtual Affairs zich in wat wij noemen ‘progressieve vroeg-fiattering’.

Voordelen van vroeg-fiattering

Het loont zeker de moeite je te verdiepen in de mogelijkheden van vroeg-fiattering.

  • Het biedt de koper inzicht in de eigen positie op de woningmarkt en geeft gemoedsrust over de haalbaarheid van de aankoop in een heel vroeg stadium.
  • De klant heeft een sterkere onderhandelingspositie ten opzichte van consumenten die geen validatie hebben van hun mogelijkheden.
  • Het zorgt vroeg in het aankoopproces voor een relatie tussen de klant en u als geldverstrekker. De kans is daarmee groter dat de klant bij u de financiering sluit.

 

Progressieve vroeg-fiattering

Het is niet eenvoudig om fiattering vooraf te realiseren. Totdat er een voorlopige koopovereenkomst is getekend, is er onzekerheid over de koopsom, de hoogte van de benodigde financiering en de bereidheid van een klant om de financiering aan te gaan. Die laatste factor beïnvloed ook de bereidheid van een klant om informatie aan te leveren.

Dit kan deels overkomen worden met een vereenvoudigd en versneld progressief onboarding proces. Progressief wil zeggen dat de consument niet in een keer alle informatie aanlevert. De informatie die de consument aan moet leveren, wordt gafaseerd uitgevraagd. Tussendoor wordt de informatie verrijkt met informatie uit andere bronnen. 

Succesfactoren

Het is de geldverstrekker die dit concept implementeert. Op basis van de aanwezige informatie kan een verklaring worden afgegeven door de geldverstrekker rond de haalbaarheid van een woningfinanciering. Om hier succesvol in te zijn, zijn er een paar voorwaarden

  • Een excellente ‘customer journey’: het moet voor de consument supersimpel zijn om een aanvraag te doen
  • Het implementeren van de juiste integraties: de consument moet zo min mogelijk moeite doen om gevalideerde informatie aan zijn of haar dossier toe te voegen
  • Een duidelijke en uitnodigende onboarding met een concrete beloning in iedere stap.
  • Geborgde compliance in je uitingen


Hoe ziet zo’n vroeg-financiering er uit?

De vroeg-fiattering wordt waardevoller naarmate meer informatie voorhanden is. Door middel van bijvoorbeeld een “verkeerslichten” systeem kan de voortgang worden bijgehouden. Tijdens het invoeren van de informatie staat een rood stoplicht voor een no-go, geel/oranje betekent dat er behoefte is aan verdere opheldering en groen betekent dat alle informatie voorhanden is voor vroeg-fiattering. De verklaring van voor-fiattering geeft vervolgens aan hoe zeker een woningfinanciering is voor de klant.

Dat geeft de volgende meerwaarde

  • De klant is meer tevreden vanwege meer gemoedsrust en een sterkere positie op de woningmarkt.
  • De klant is genegen om het proces rond de woningfinanciering bij dezelfde geldverstrekker voort te zetten, want er is al door beiden geïnvesteerd in de relatie.

Daarnaast zet je als geldverstrekker een nieuwe en moderne propositie in de markt, wat leidt tot competitief voordeel en nieuwe klanten.

Uitdagingen

Natuurlijk kent voor-fiattering ook zijn uitdagingen. De klant moet het proces op zijn eigen tempo kunnen uitvoeren. De juiste integratiepartijen zijn cruciaal om voortgang in het proces te houden zonder in te boeten qua waarde van de informatie. Compliance moet geborgd zijn en bij nieuwe proposities is dat altijd een uitdaging. Tot slot is het voor het vertrouwen van de consument belangrijk dat die altijd het gevoel houdt leidend te zijn, controle te hebben in het proces.  Maar goed uitgevoerd, geeft progressieve voor-fiattering de kans om de klant meer zelf te doen en de kans om processen te automatiseren. Dat geeft op zijn beurt ruimte om in de persoonlijke interactie meer aandacht te besteden aan de andere onderdelen van het adviesproces. Dat komt de kwaliteit van de advisering en de relatie met de klant ten goede. En daar wordt iedereen beter van.

Benieuwd hoe voor-fiattering er voor jouw organisatie uit kan zien? Neem contact met ons op hier.